AANMELDEN VOOR SCHOOLJAAR 2024-2025

Dan kan dat alleen in de centrale aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024.
Voor alle scholen in de regio is dit gelijk. Aanmelden kan via onderstaande knop!

Als je in groep 8 zit, moet je straks een nieuwe school kiezen. Er verandert veel, want je krijgt nieuwe vakken, verschillende leraren en huiswerk. In het voortgezet onderwijs krijg je voor elk vak een andere docent. Dat betekent dat je meestal na ieder lesuur van lokaal en docent wisselt. Het vak rekenen heet voortaan wiskunde en taal wordt het vak Nederlands. Daarnaast krijg je nieuwe vakken zoals Frans en Duits en in de hogere leerjaren natuurkunde en scheikunde.

Op het Stadslyceum kun je starten in een aparte lyceumklas (met Latijn), of je kunt instromen in de eerste klas atheneum of in de eerste klas havo. Je kunt ook beginnen in de heterogene atheneum-havo brugklas die twee jaar duurt.

Als je er voor hebt gekozen om na de zomervakantie op onze school te beginnen, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk je klasgenoten en de school beter leren kennen. Daarom organiseren we al vóór de zomervakantie een introductiemiddag. Na de vakantie is er in de tweede schoolweek het vierdaagse schoolkamp. Zo leer je de school, je docenten, je mentor en je klasgenoten snel kennen.

Naar de brugklas van het Stadslyceum

Aanmelden 2024-2025

Aanmelden klas 1

De landelijke aanmeldweek is voorbij! Het aanmeldportaal is per 1 april voorlopig gesloten.
Momenteel controleren we als intaketeam van het Stadslyceum of alle leerlingen in de goede aanmeldgroep staan. Daarna bepalen we als schoolleiding hoeveel klassen we per afdeling gaan maken. Op maandag 8 april aanstaande communiceren we met de ouders/verzorgers of we moeten loten en zo ja, voor welke afdeling(en) dit dan geldt. Een eventuele loting vindt plaats op 10 april aanstaande. Het aanmeldportaal wordt (in geval van loting) op 11 april weer opengezet voor leerlingen die uitgeloot zijn en nog een plek zoeken

Instromen klas 2 en hoger

Ga dan naar het aanmeldformulier voor klas 2 of hoger: aanmeldformulier klas 2 of hoger

Aanmelden voor Havo 4 en Havo 5 is niet meer mogelijk.

Beleefmoment in de school - Inschrijven

Ons adres